KURZ FARMACEUTICKÉ MEDICÍNY 16.–20.1.2018

Pořádaný Asociací farmaceutické medicíny ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy

 • Týden nabitý vědomostmi
 • Unikátní přehled o všech oblastech života léku
 • Vysoká úroveň kurzu – záštita a certifikát 1. LF UK
 • Přednášky a možnost diskuse s opravdovými osobnostmi farmaceutické medicíny
 • Možnost networkingu
 • Kvalitní studijní materiály
 • Výborné reference od účastníků předchozích ročníků
 

PŘIHLASTE SE ZDE!

 

Program

 • Den 1. Vývoj nového léku: Základy regulace léčiv na národní úrovni a v EU; Základní pojmy farmakologie a preklinického výzkumu; Farmakokinetika a Farmakogenetika; Vývoj generických léčiv; Farmaceutická dokumentace pro klinická hodnocení léčiv; Léčivé přípravky pro moderní terapii a biosimilars.
 • Den 2. Klinické hodnocení léčiv: Principy GCP; Regulace klinického hodnocení v EU a ČR; Role zadavatele a zkoušejícího; Klinické hodnocení na Slovensku; Inspekce v klinickém hodnocení; Možnost použití neregistrovaných léčivých přípravků. 
 • Den 3. Registrace léčivých přípravků a farmakovigilance: Registrace léčivých přípravků; Farmaceutická, preklinická a klinická dokumentace k registraci léčivého přípravku; Farmakovigilance z pohledu regulační autority; Farmakovigilance z pohledu průmyslu.
 • Den 4. Prostředí na trhu a jeho regulace: Farmakoekonomika a hodnocení nákladovosti léčty (Health Technology Assessment); Cenová a úhradová regulace z pohledu SÚKL; Prostředí na farmaceutickém trhu; Legislativní regulace farmaceutického marketingu v ČR (SR).
 • Den 5. Biostatistika a farmakoinformatika: Základy biostatistiky; Farmakoinformatika a interpretace odborných publikací; Big data a neintervenční studie.

Pro koho je kurz určen

 • Pro pracovníky ve vývoji léků, farmaceuty a pracovníky farmakologických ústavů.
 • Pro lékaře zabývající se klinickým hodnocením léků, pracovníky etických komisí, data managery, studijní sestry a koordinátory apod.
 • Pro manažery farmaceutických firem, kteří si chtějí prohloubit vzdělání a získat širší rozhled v oblasti farmaceutického průmyslu.
 • Pro monitory klinických studií, pracovníky registračních a farmakovigilačních oddělení, pracovníky na pozici Medical Advisor, PR manažery a další pracovníky ve farmaceutickém průmyslu s potřebou vzdělání v této problematice.
 • Pro obchodní zástupce, připravující se na práci produktových manažerů či na jiné pozice v rámci kariérního rozvoje.
 

Proč kurz o farmaceutické medicíně?

Farmaceutická medicína zahrnuje mnoho různorodých oblastí, které na sebe ovšem velmi úzce navazují a navzájem se ovlivňují. Mít přehled o všech procesech, kterými lék za svůj „život" prochází, je klíčové nejen pro efektivní a kvalitní výkon své vlastní práce, ale také je předpokladem pro to být seriózním a vyhledávaným partnerem.

 

Čím je kurz jedinečný?

Opravdové setkání teorie s praxí, regulátorů s regulovanými, akademiků s průmyslem.
Lektoři a hosté tvoří unikátní mix zástupců akademické sféry, regulátorů i businessu. Kurz FM prezentuje jednotlivé oblasti farmaceutické medicíny z více úhlů pohledu a dá všem účastníkům kromě srozumitelně podané teorie také jedinečnou příležitost diskutovat nad konkrétními příklady z praxe.

Nejen vzdělání, ale také inspirace a nové kontakty.
Pro zkušené pracovníky kurz přináší mnoho inspirace a nových témat k rozvoji, pro nováčky unikátní přehled a motivaci. Koncept kurzu je pečlivě sestaven tak, aby zde byl dostatečný prostor pro diskusi nejen při přednáškách, ale také v kuloárech a při společných obědech.

 

Co o kurzu říkají  členové programového výboru?

prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.,
přednosta Farmakologického ústavu 1. LF UK

Smyslem naší práce je nejen nejnovější poznatky z farmakologie přinášet, učit a publikovat, ale také aplikovat. Proto je nutná dobrá a efektivní spolupráce s dalšími institucemi, partnery, průmyslem. Každý, kdo má dobrý přehled a rozumí všem souvislostem, se umí mimo jiné dobře ptát, tedy i nacházet správné odpovědi. Tím se stává tím správným hybatelem na cestě k rychlým a dlouhodobě funkčním řešením. Tento kurz přináší úroveň vzdělání, kterou považuji za velmi kvalitní stavební kámen orientace v oboru.

 

MUDr. Alice Němcová,
ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků SÚKL

Oblast farmaceutické medicíny se mění téměř ze dne na den. Kromě pokroku a změn, které přináší věda a moderní technologie, do hry výrazně vstupují evropské i národní regulace a další společensko-sociální vlivy. Bez neustálé aktualizace svých vlastních znalostí a celkového přehledu o jednotlivých oblastech farmaceutické medicíny se už nikdo, kdo chce být dobrým partnerem pro ostatní, neobejde. Tento kurz přináší kromě unikátního průřezu oborem skvělý návod pro aplikaci zásad dobré praxe, které jsou v rámci působení v regulovaném prostředí naprosto klíčové.

 

MUDr. Jiří Urban, MBA,
ředitel Global Clinical Operations CR, Janssen-Cilag, a předseda AFM

Procesy, které se odehrají na začátku příchodu léku na trh, mají výrazný vliv na jeho další životní cyklus. Dost dobře si nedovedu představit dobrý marketing, obchod ani další oblasti farmaceutického businessu bez znalosti procesů a souvislostí klinického vývoje, hodnocení a registrace. Dobří kandidáti se mnohdy hledají jako jehly v kupce sena. Tento kurz považuji za velkou konkurenční výhodu každého, kdo chce být v oblasti farmacie dlouhodobě úspěšný.

 

Kurz je pořádán Asociací farmaceutické medicíny ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK. Program sestavil programový výbor ve složení: MUDr. Alice Němcová, ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků SÚKL; prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., přednosta Farmakologického ústavu 1. LF UK; MUDr. Jiří Urban, MBA, ředitel Global Clinical Operations CR, Janssen-Cilag, a předseda AFM. Účast bude ohodnocena kredity ČLK.

 

 

dot